Brandbeveiliging

Jaarlijks worden er veel bedrijven en woningen door brand getroffen waardoor veel materiele en immateriële schade kan ontstaan, mensen blijvend letsel oplopen of zelfs mensen komen te overlijden.

Ceelen Security installeert brandmeld- en ontruimingsalarmsystemen welke voldoen aan de NEN 2535 en de NEN 2575. Een brandmeldsysteem zorgt er voor dat u in een vroeg stadium wordt gealarmeerd. Indien er nog mensen in het pand aanwezig zijn, zullen deze door middel van sirenes vroegtijdig gealarmeerd worden. De materiële schade bij een vroege melding is vaak minder groot, waardoor de schade veelal beperkt blijft.

Desgewenst kan het brandmeldsysteem worden gekoppeld aan een inbraaksignaleringssysteem, zodat er in geval van brand tevens een doormelding bestaat naar de meldkamer van een Particuliere Alarm Centrale.